Over SCAUH

SCAUH is de afkorting voor Stichting Culturele Activiteiten Utrechtse Heuvelrug en werd in 2009 opgericht. De doelstelling die de stichting beoogt laat zich het best samenvatten als; “Het bevorderen, activeren, organiseren en ondersteunen van culturele- en/of muzikale activiteiten binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug”. logo_SCAUHDe stichting ontleent haar ontstaansrecht met name aan de gemeentelijke herindeling waarbij de 5 oorspronkelijke dorpen tot 1 nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug werden samen gevoegd. 

De wens, mede vanuit de politiek, om de verbinding tussen de dorpskernen en haar bewoners te stimuleren, heeft er toe geleid dat SCAUH zich ten doel heeft gesteld een bijdrage te leveren aan met name de muzikale verbinding en dan specifiek die van de koorzang. Op 3 oktober 2009 heeft zij haar eerste activiteit ontplooid in de vorm van een uniek en groots opgezet koren- en orkestenfestival waarvan de uitvoering gelijktijdig plaatsvond in 5 locaties verdeeld over de dorpskernen Doorn, Driebergen, Maarn, Leersum en Amerongen. Dit succesvolle evenement is de aanleiding geweest om te trachten jaarlijks minimaal één of meerdere korenfestivals op de Utrechtse Heuvelrug te organiseren.

SCAUH Bestuur

Voorzitter Wim van Eeden
Secretaris Jef Helmer
Penningmeester Peter van der Burg
Bestuursleden
Karin Koopman
Frits van Schaik
Bert Berendsen