Wat hebben wij gedaan in:

Activiteiten 2017

SchoolKorenfestival Utrechtse heuvelrug

Op 31 maart 2017 hebben wij voor de tweede keer het SchoolKoren Festival (SKF UH) georganiseerd. Tien basisscholen op de Utrechtse Heuvelrug gingen met elkaar een muzikale uitdaging aan. De koren werden gedurende zes repetities op de school zelf begeleid door dirigenten van koren op de Utrechtse Heuvelrug en studenten van het Utrechts Conservatorium. Zij zongen één verplicht lied dat speciaal voor dit concours werdt gecomponeerd; daarnaast zong iedere school nog twee liederen naar eigen keuze. Een combo heeft de schoolkoren begeleid tijdens de voorronde en de finale. Een jury bestond uit professionele musici en beoordeelde de koren vooral op muzikale kwaliteit en performance.

Hoogtepunten van het eerste SchoolKoren Festival in het voorjaar van 2015

Tien scholen traden op in de Maartenskerk in Doorn, met als winnaar de Nicolaasschool uit Doorn. De prijs werd uitgereikt door minister Bussemaker, waarbij zij in haar toespraak het belang onderstreepte van het zangonderwijs op basisscholen. Gestimuleerd door deze eerste plaats heeft de Nicolaasschool samen met de Doornse Muziekschool en de Doornse Harmonie een project ingediend bij het Ministerie van OCW om muziek op de basisschool te bevorderen. Zij ontvingen hiervoor een subsidie van 15.000 euro.

Doel van dit tweede SchoolKorenFestival

  1. Het stimuleren van zangonderwijs op de basisscholen op de Utrechtse Heuvelrug.
  2. Het bevorderen in meer algemene zin van koorzang op de Utrechtse Heuvelrug.
  3. Het bevorderen van de samenwerking tussen instituties en personen die een rol spelen in het muzikale leven op de Utrechtse Heuvelrug.

Repertoire

Als verplicht nummer zingt ieder schoolkoor het lied “Iedereen is welkom”, gecomponeerd door Marije de Vries, Maud Lavrijsen en Anne Pater, studenten van het Utrechts Conservatorium. Daarnaast kiest iedere school nog twee liedjes uit een lijst van twintig, die is samengesteld door de vijf dirigenten die aan dit Festival meewerken. Iedere dirigent repeteert gedurende zes weken één uur op zijn/haar school. Het combo, bestaande uit studenten van het Utrechtse Conservatorium, begeleidt de schoolkoren tijdens de voorrondes en de finale.

Voorrondes op 24 maart in De Twee marken in Maarn

Om 14.30 uur treden in onderstaande volgorde op:
* De Regenboog Amerongen olv Esther Craje
* De Zonheuvel Driebergen olv Tim Achthoven
* De Sterrenboog Doorn olv Marije de Vries
* Nicolaas Doorn olv Maud Lavrijsen
* De Schakel Leersum olv Carine Roos

Om 16.15 uur
* De Valkenheuvel olv Anne Pater
* De Ladder Maarn olv Esther Craje
* De Kameleon Doorn olv Marije de Vries
* De Wijngaard Doorn olv Maud Lavrijsen
* De Hoeksteen olv Carine Roos

Voor belangstellende ouders is beperkt plek beschikbaar ( max. 25 per school).
Aan het eind van iedere voorronde geeft de jury haar oordeel over welke drie koren  mogen doorgaan; zes koren weten dus             meteen of ze aan de finale mogen meedoen.

Finale 31 maart in de Maartenskerk
De finale begint om 15.00 uur.
Tijdens het juryberaad is er een optreden van koor The Hills are Alive.

 Jury/prijzen
 De jury bestaat uit:
* Hans Belderbos ( voorzitter Heuvelrugmuziekschool en docent muziek);
* Willemijn Valen ( singer songwriter);
* Samy Kadil ( zanger en 6 VWO leerling);
* Sophie Wiegersma ( zangpedagoge) en
* Karin Koopman ( bestuurslid SCAUH)

Er worden 3 bekers uitgereikt:
* voor muzikaliteit,
* voor originaliteit en
* voor de uitvoering van “Iedereen is welkom”)

 

Activiteiten 2016

Per Pedaal naar Vocaal

Heeft u wel eens muziek beluisterd 40 meter hoog op de bovenste verdieping van een watertoren, muziekklanken gehoord in kasteelzalen, in een originele Tabaksschuur of omringd door de lentekleuren en -geuren van historische tuinen?

Op Tweede Pinksterdag, 16 mei 2016, kunt u genieten van de unieke combinatie van koormuziek en het ervaren van cultureel erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug. Al fietsend rijdt u naar de muziek en de locatie van uw keuze.

Veertien koren uit de Utrechtse Heuvelrug laten in een concert van 30 minuten hun eigen geluid horen, variërend van klassieke liederen uit de Renaissance en Barok tot songs uit musicals en zeemansliederen.

Zij zingen op locaties, waar je niet zo gauw concerten verwacht.

Welk koor waar optreedt en hoe laat vindt u onder knop ‘programma’. Er worden ook  rondleidingen gegeven of u kunt luisteren naar een korte informatieve lezing over de bijzondere betekenis van de plek waar u zojuist een concert heeft beluisterd.

De concerten zijn alle gratis. Ter dekking van de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Bij iedere locatie is er de mogelijkheid om tegen betaling consumpties te gebruiken. De organisatie is in handen van de Stichting Culturele Activiteiten Utrechtse Heuvelrug (SCAUH).

Activiteiten 2015

Minister reikt aan Dalton Nicolaasschool uit Doorn de eerste prijs uit

(door Frits van Schaik) Onder grote belangstelling heeft de basisschool Dalton Nicolaas uit Doorn afgelopen vrijdag in de Maartenskerk in Doorn de eerste prijs gewonnen van het door de Stichting Culturele Activiteiten Utrechtse Heuvelrug (SCAUH) georganiseerde korenfestival voor basisscholen. De eerste prijs, oorkonde alsmede een geldbedrag, werd uitgereikt door de aanwezige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw dr. M. (Jet) Bussemaker. Zij werd terzijde gestaan door wethouder Hans Nijhof van de gemeente Utrechtse Heuvelrug die tevens onder meer kunst en cultuur in zijn portefeuille heeft.

De minister liet zich positief uit over het door SCAUH georganiseerde concours waarbij het ging om de zangprestaties op de deelnemende basisscholen. Zij onderstreepte het belang van het zangonderwijs  op de basisscholen. Zij noemde het initiatief van SCAUH een belangrijke impuls voor de zangontwikkeling op het basisonderwijs, in ieder geval in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit werd beaamd door burgemeester Frits Naafs die in zijn huldigingswoord niet onvermeld liet dat het verplichte nummer “Dit moet een lied zijn” dat elk schoolkoortje moest zingen, verheven is tot het door de schoolkoren te zingen nummer tijdens de openbare nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente in 2016.

Tien scholen

Aan het concours namen zanggroepen van tien basischolen deel. Deze waren: De Ladder uit Maarn, De Uitkijk uit Amerongen, De Mersebech uit Maarsbergen, Dalton Nicolaas uit Doorn, De Valkenheuvel uit Driebergen, De Kameleon uit Doorn, Hoog Moersbergen uit Doorn, De Hoeksteen uit Leersum, De Meent uit Maarn en De Schakel uit Leersum. In totaal  maakten ruim 200 leerlingen deel uit van de zangkoren. Zij werden gedirigeerd door deskundigen die waren aangezocht door SCAUH. De instrumentale begeleiding was in de handen van de muziekgroep Chesron Sminia. De jury bestond uit Karin Koopman, bestuurslid van SCAUH, Jaap Jan Hunze, dirigent van onder meer het Millennium Mannenkoor en de voorzitter Christian Boel, verbonden aan het conservatorium in Utrecht. Vermeldenswaard is tevens de wijze waarop SCAUH-bestuurslid Wim Kimmel de verschillende onderdelen van het concours op een sublieme manier toelichtte en aan elkaar praatte.

Activiteiten 2014

2014 korenfestival

Activiteiten 2013

2013 korenfestival

Activiteiten 2012

Activiteiten 2011

2011 korenfestival

Activiteiten 2010

In 2010 hebben wij geprobeerd om een Jeugd Muziek Concours te organiseren . We hebben alle koren, orkesten, privé leraren en muziekscholen aangeschreven . Er kwamen in totaal 18 deelnemers dit was voor de Scauh te weinig om het project te starten.

Activiteiten 2009

In 2009 hebben we op 9 oktober op 5 locaties tegelijk uitvoeringen georganiseerd. Deze werden via Radio 90fm op hetzelfde moment gestart. De burgemeester en de wethouder hebben alle locaties in de loop van de avond bezocht .

De locaties waren :

  • Amerongen, De Andrieskerk
  • Leersum,  De Binder
  • Doorn, Sporthal Steinheim
  • Maarn, Sporthal De Twee Marken
  • Driebergen, De Grote Kerk

Op alle locaties waren koren en of orkesten aanwezig, op iedere plek minimaal 6.